به ازای ثبت نام در سایت، 150 امتیاز دریافت می‌کنید | تاریخ انقضا، 2 روز بعد از دریافت امتیاز است.